Ciucan and Associates

Professional excellence is the cornerstone of our business relations.


TERMENI ȘI CONDIȚII, POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE – S.C.A. Ciucan și Asociații

1.INTRODUCERE
Societatea Civilă de Avocați Ciucan și Asociații, cu sediul profesional în Str. Făinari nr. 39, Sector 2, București, înființată în baza deciziei nr. 2021/06.09.2007, având Cod fiscal (CIF): RO 22494711, Telefon: (+40) 31 711 18 00, E-mail: office@ciucan.com, în calitate de operator de date vă transmitem termenii și condițiile Politicii S.C.A. Ciucan și Asociații privind utilizarea cookie-urilor concepută pentru a informa vizitatorii site-ului www.ciucan.com în legătură cu practicile noastre în ceea ce privește colectarea de informații de la dvs., prin intermediul cookie-urilor, precum și a altor tehnologii de urmărire, însă cu respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal care vă aparțin.
Cookie-urile noastre nu rețin date cu caracter personal cum ar fi numele dumneavoastră sau detaliile bancare. Acestea doar ne permit să aflăm informații după ce v-ați autentificat sau ajută la a face legătură între informațiile privind navigarea făcută și datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când alegeți să vă înregistrați pentru un serviciu sau pentru o cerere de ofertă, campanie promoțională, etc.
Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, ne asumăm că vom actualiza periodic acest document de informare pe măsură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.
Precizăm că nu vom solicita ori primi informații, de orice natura, de la copiii sub 16 ani.
Societatea noastră se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal pe care le procesăm și, în acest sens, dorim ca o astfel de procesare să fie deschisă și transparentă. Pentru detalii suplimentare privind tipul de date cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care colectăm și procesăm aceste informații, cu cine împărtășim serviciile pe care le furnizăm și drepturile de opțiune pe care le aveți în această privință, vă rugăm să citiți această notă de confidențialitate. Furnizându-ne datele dumneavoastră cu caracter personal, sunteți de acord cu procesarea stabilită în această notă de confidențialitate.
Acest website este oferit ca un serviciu pentru clienții noștri și pentru alte terțe părți, oferind numai informații cu caracter general. Publicațiile SCA Ciucan și Asociații de pe acest site nu trebuie să fie interpretate ca fiind o garanție a disponibilității oricăror servicii.
Orice conținut va reflecta numai principiile juridice românești (cu excepția cazurilor în care acest lucru este expres menționat în secțiunea Termeni și condiții, Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies) – S.C.A. Ciucan și Asociații http://www.ciucan.com/pagina/terms-conditions.htm. Niciun document, informație sau alte documente disponibile pe site-ul web nu trebuie să fie înțelese ca o relație între avocat-client între utilizator și S.C.A. Ciucan și Asociații. Orice informație sau documente disponibile pe site-ul web nu reprezintă o opinie juridică sau consultanță juridică. Dacă utilizatorul site-ului are nevoie de asistență juridică specializată în legătură cu un anumit subiect, S.C.A. Ciucan și Asociații, prin intermediul unuia sau mai multora dintre membrii săi, poate furniza utilizatorului aceste serviciile juridice în urma unei solicitări exprese și a unor indicații precise cu privire la speța dată.
S.C.A. Ciucan și Asociații folosește resurse tehnologice adecvate pentru a asigura securitatea website-ului și a materialelor încărcate pe acesta și în niciun caz S.C.A. Ciucan și Asociații nu este responsabilă pentru orice pierdere, întrerupere sau deteriorare a datelor dumneavoastră ori a sistemului dumneavoastră informatic care poate apărea în timpul utilizării materialelor de pe site-ul web S.C.A. Ciucan și Asociații.
Prezenta secțiune “Termeni și condiții, Politica de confidențialitate” oferă termenii și condițiile aplicabile accesului și utilizării optime a website-ului S.C.A. Ciucan și Asociații.
Site-ul web și conținutul acestuia sunt proprietatea exclusivă a S.C.A. Ciucan și Asociații. Agreați că nu puteți reproduce, dubla, copia, vinde, revinde sau exploata pentru orice scop comercial, orice porțiune a site-ului web sau a conținutului său, în afara celor autorizate în mod expres și în scris de către S.C.A. Ciucan și Asociații. Recunoașteți și sunteți de acord că toate drepturile, titlul, interesele în website și conținutul acestuia sunt deținute exclusiv de S.C.A. Ciucan și Asociații.
Utilizarea website-ului sau a conținutului acestuia sunt interzise în oricare alt fel care nu a fost permis în mod expres prin prezentul titlu Termeni și condiții, Politica de confidențialitate.

2.CONTEXTUL LEGISLATIV
Conform cerințelor Directivei (UE) 2002/58/EC („Directiva E-Privacy”) și a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C.A. Ciucan și Asociații ne asumăm obligația de a administra în condiții de maximă siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care dvs. ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR și a Directivei E-Privacy.
În mod expres, în conformitate cu prevederile Regulamentului GDPR, S.C.A Ciucan și Asociații avem obligația, în primul rând, să oferim posibilitatea ca utilizatorul (i) să-și exprime sau, după caz, (ii) să-și retragă oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, (iii) să rectifice conținutul datelor cu caracter personal ori (iv) să solicite transferul datelor cu caracter personal către un alt operator, iar, în al doilea rând, să informam utilizatorul despre conținutul cookie-urilor utilizate de site-ul nostru, ce categorii de date personale ale utilizatorului sunt prelucrate de cookie-urile noastre, ce facem cu informațiile obținute de cookie-uri și unde stocăm respectivele informații, oferirea unui nivel de securitate ridicat asupra informațiilor colectate de cookie-uri, posibilitatea utilizatorului de a bloca oricând rularea oricărui sau a tuturor cookie-urilor de pe site-ul nostru, precum și ștergerea informațiilor colectate de cookie-uri.

3.CE DATE PERSONALE PROCESĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ
Procesăm diferite tipuri de date personale atunci când solicitați consultanță juridică sau reprezentare de la noi, când navigați, solicitați informații sau interacționați cu website-ul nostru. Datele cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm sunt:
-datele personale de bază, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, data nașterii, starea civilă, numărul de pașaport, istoricul angajării, numele companiei de care aparțineți, nivelul educațional sau profesional, statut fiscal, număr de angajați, titlul locului de muncă și funcție, precum și alte date cu caracter personal privind preferințele dumneavoastră relevante pentru serviciile noastre;
-datele financiare și de plată, inclusiv contul bancar și alte date necesare pentru procesarea plăților și prevenirea fraudelor, inclusiv numerele de card de credit/debit;
-datele de contact cum ar fi numărul dumneavoastră de telefon, numărul de fax și adresa poștală/e-mail;
-detalii și informații despre vizitele dumneavoastră la birourile noastre;
-frecvența utilizării website-ului și alte date tehnice, cum ar fi adresa IP, datele de conectare, tipul și versiunea browser-ului, tipul dispozitivului, setarea fusului orar, tipuri și versiuni de plug-in pentru browser, sistem de operare și platformă;
-datele pe care ni le furnizați în mod voluntar atunci când alegeți să participați la diverse activități legate de platformele sociale media, cum ar fi ID-ul utilizatorului, comentariile și opiniile dumneavoastră, evaluarea posturilor și răspunsuri;
-datele cu caracter personal care ne-au fost furnizate de către sau în numele clienților noștri sau care au fost generate de noi în cursul furnizării serviciilor noastre, care pot include, după caz, categorii speciale de date cu caracter personal (inclusiv, fără a se limita la, numărul de identificare personal, seria și numărul cărții de identitate; date privind opiniile dumneavoastră politice, date privind sănătatea dumneavoastră, date privind apartenența la uniuni și date referitoare la condamnări și infracțiuni penale; informații privind litigiile relevante și importante sau alte acțiuni în instanță inițiate împotriva dumneavoastră sau împotriva unuia dintre terții afiliați dumneavoastră);
-datele de identificare și alte date de verificare a antecedentelor, cum ar fi o copie a pașapoartelor sau a facturilor de utilități sau dovada beneficiarului efectiv sau a sursei fondurilor în concordanță cu formularul “cunoaște-ți clientul”/ legile privind combaterea spălării banilor și colectare, ca parte a procedurilor noastre de acceptare și monitorizare continuă;
-în ceea ce privește recrutarea: date conexe, cum ar fi Cv-ul dumneavoastră, educație, ocuparea forței de muncă, detalii privind calitatea profesională a membrilor și alte informații relevante pentru eventuala recrutare de către noi;
-orice alte date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care ne-o furnizați de bunăvoie periodic.
În cazul în care legea prevede/este necesar pentru a putea procesa instrucțiunile dumneavoastră /pentru a executa un contract pe care îl avem cu dumneavoastră, trebuie să colectăm date cu caracter personal și nu reușiți să furnizați aceste date la cerere, există posibilitatea să nu putem să vă punem în aplicare instrucțiunile sau să executăm contractul pe care îl avem sau încercăm să-l avem cu dumneavoastră. În acest caz, este posibil să trebuiască să ne anulăm angajamentul sau contractul pe care îl aveți cu noi, fiind notificat în prealabil și în scris în cazul în care ne aflăm în această situație la momentul respectiv.

4.COLECTĂM DATE CU CARACTER PERSONAL DESPRE ALTE PERSOANE
Dacă ne furnizați date cu caracter personal despre angajați, parteneri, consilieri sau furnizori sau orice altă persoană decât dumneavoastră, trebuie să vă asigurați că aceștia înțeleg modul în care vor fi utilizate datele lor cu caracter personal. De asemenea, trebuie să vă asigurați că și-au dat consimțământul pentru ca dumneavoastră să ne dezvăluiți aceste date, că ne permit nouă și furnizorilor noștri de servicii externalizate să le utilizăm sau că există un temei juridic care justifică o astfel de divulgare.

5.CUM OBȚINEM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
Putem colecta sau primi datele dumneavoastră personale în mai multe moduri:
•în cazul în care ne furnizați direct, de exemplu prin e-mail sau prin alte interacțiuni directe cu noi, sau
•în alte circumstanțe, colectăm datele dumneavoastră personale de la o sursă terță. De exemplu, putem colecta date cu caracter personal de la angajatorul dumneavoastră, de la alte companii sau persoane cu care sunteți conectat(ă), agenții guvernamentale, birouri de credit, furnizori de informații sau servicii sau de la baze de date publice (cum ar fi arhiva electronică pentru Tranzacții Securizate, Registrul Comerțului, Buletinul de Insolvență).

6.CUM UTILIZĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
Vă putem utiliza datele personale conform celor de mai jos. În fiecare caz, observăm motivele pe care ne bazăm pentru a utiliza datele dumneavoastră personale.
a.Pentru a executa un contract sau pentru a lua măsuri legate de un contract încheiat cu dumneavoastră sau cu firma dumneavoastră:
•pentru a vă înregistra în calitate de client al S.C.A. Ciucan și Asociații;
•pentru a vă furniza și administra servicii juridice sau alte servicii sau soluții, conform instrucțiunilor dumneavoastră sau ale companiei dumneavoastră;
•pentru a procesa plăți, facturare și colectare;
b.În conformitate cu cerințele S.C.A. Ciucan și Asociații, pentru a ne desfășura activitatea și pentru a ne urmări interesele legitime, în special:
•să administrăm și să gestionăm relația noastră cu dumneavoastră, inclusiv identificarea persoanelor autorizate să ne reprezinte clienții, furnizorii sau prestatorii de servicii;
•pentru a gestiona accesul la sediul nostru și în scopuri de securitate;
•pentru a facilita utilizarea site-ului nostru web și pentru a vă asigura că website-ului nostru și conținutul acestuia sunt prezentate în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru dispozitivul dumneavoastră;
•pentru a proteja securitatea comunicărilor noastre și a altor sisteme și pentru prevenirea și detectarea amenințărilor la adresa securității, a fraudelor sau a altor activități infracționale sau răuvoitoare;
•în scopuri de asigurare;
•pentru recuperarea oricărei plăți datorate nouă și, dacă este necesar, să punem în aplicare o astfel de recuperare; și
•să ne exercităm sau să ne apărăm drepturile legale sau să respectăm ordinele judecătorești.
c.În scopurile prevăzute de lege, inclusiv pentru păstrarea evidențelor, verificarea conformității (de exemplu, combaterea spălării banilor);
d.În cazul în care ne dați consimțământul:
•să comunicăm cu dumneavoastră pentru a vă ține la curent cu cele mai recente evoluții, anunțuri și alte informații despre serviciile și soluțiile noastre (inclusiv informări, buletine informative și alte informații), evenimente și inițiative.
În această privință, vom oferi o opțiune de dezabonare sau de renunțare la comunicarea ulterioară privind orice comunicare electronică trimisă către dumneavoastră sau puteți opta să ne contactați conform datelor de mai jos – secțiunea 13.
•Pentru a ne permite să procesăm cererile de locuri de muncă sau de formare profesională pentru orice poziție pentru care puteți aplica în cadrul societății noastre.
e.Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea și transferul datelor dumneavoastră personale, aveți dreptul să vă retrageți total sau parțial consimțământul. Pentru a vă retrage consimțământul, vă rugăm să utilizați datele de contact furnizate în secțiunea de mai jos – secțiunea 13. În timpul exercitării acestui drept, vă rugăm să luați în considerare, de asemenea, faptul că retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal înainte de o astfel de retragere. Nu vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal pentru luarea oricăror decizii automate care afectează sau creează profiluri.

7.CU CINE VĂ ÎMPĂRTĂȘIM DATELE PERSONALE
Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal niciunei terțe părți, cu excepția transmiterii către:
-anumiți furnizori de servicii pe care i-am contractat în legătură cu serviciile juridice pe care le furnizăm, cum ar fi alți specialiști în domeniul juridic, traducători, curieri sau alte entitățile necesare;
-instanțe, autorități de aplicare a legii, autorități de reglementare, funcționari guvernamentali, avocați sau alte părți, în cazul în care acest lucru este necesar în mod rezonabil pentru procesul de soluționare a litigiilor;
-asigurători, brokeri de asigurări și bănci;
-furnizorului de servicii informatice;
Vă rugăm să rețineți că această listă nu este exhaustivă și pot exista alte exemple în care trebuie să împărtășim cu alte părți datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a furniza serviciile juridice solicitate.
De asemenea, vă putem prelucra datele cu caracter personal pentru a respecta cerințele de reglementare sau în cursul dialogului cu autoritățile de reglementare, după caz, care pot include divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către autoritățile guvernamentale, organismele de reglementare sau de aplicare a legii în legătură cu anchetele, procedurile sau investigațiile efectuate de astfel de părți oriunde în lume sau în cazul în care acestea sunt obligate să facă acest lucru. În cazul în care acest lucru este permis, sau dacă neluarea acestei măsuri ar aduce atingere prevenirii sau depistării unei infracțiuni, vă vom transmite o astfel de solicitare sau vă vom notifica înainte să dăm curs solicitării.

8.ÎN CE ȚĂRI VĂ TRANSFERĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
În contextul efectuării operațiunilor de mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către țări din Uniunea Europeană (“UE”) sau din Spațiul Economic European (“SEE”).
În cazul în care are loc un astfel de transfer, se iau măsuri de protecție adecvate în conformitate cu legislația privind protecția datelor, cerințe prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor nr. 679/2016 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).

9.CÂT TIMP VĂ PĂSTRĂM DATELE PERSONALE
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care colectarea și prelucrarea acestora a fost necesară în conformitate cu această politică de protecție a datelor cu caracter personal. Pentru a determina perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi luat în considerare scopul pentru care au fost colectate, precum și natura și sensibilitatea informațiilor și a cerințelor juridice aplicabile.
În cazul în care ne-am bazat prelucrarea datelor dumneavoastră personale pe consimțământul dumneavoastră, în orice moment, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul.
În timpul păstrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, luăm măsuri tehnice și organizatorice de securitate împotriva manipulării accidentale sau intenționate, pierderii parțiale sau complete, distrugerii sau accesului neautorizat de către terți.

10.CUM VĂ PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Suntem foarte dedicați respectării confidențialității datelor și, prin urmare, am pus în aplicare o serie de măsuri fizice, tehnice și procedurale rezonabile din punct de vedere comercial pentru a contribui la protejarea datelor personale împotriva accesului, utilizării, divulgării, modificării sau distrugerii neautorizate.
În plus, personalul și avocații noștri, la fel ca și furnizorii de servicii externalizate sunt, de asemenea, obligați prin contract să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră personale.

11.CE DREPTURI AVEȚI ÎN LEGĂTURĂ CU DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
Acces: Ne puteți contacta oricând pentru a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și vă vom confirma dacă și în ce scop vă procesăm datele personale, precum și dacă furnizăm detalii cu privire la categoriile de date cu caracter personal în cauză, destinatarii datelor cu caracter personal, perioadele de păstrare (dacă este posibil) și drepturile dumneavoastră.
Rectificare: Dacă oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem par a fi inexacte sau incomplete, ne puteți cere să le corectăm sau să le completăm în orice moment.
Ștergere: Ne puteți cere să ștergem datele dumneavoastră personale dacă nu mai este necesar să le păstrăm conform scopurilor pentru care au fost colectate. Cu toate acestea, trebuie să țineți seama că anumite informații ne sunt necesare pentru a respecta obligațiile legale și/sau pentru a soluționa orice plângere sau litigiu.
Restricția: Ne puteți cere să limităm modul în care procesăm datele dumneavoastră personale (i.e. ne puteți cere să continuăm să vă stocăm datele personale, dar să nu le procesăm fără consimțământul dumneavoastră), de exemplu, în cazul în care considerați că datele cu caracter personal pe care le deținem sunt inexacte sau când aveți obiecțiuni cu privire la modul nostru de procesare a datelor cu caracter personal.
Obiecție: Puteți obiecta față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în funcție de situația dumneavoastră specifică, în cazul în care procesăm datele personale pentru a ne urmări interesele legitime.
Portabilitate: Ne puteți cere să vă trimitem datele personale utilizate în mod curent și care pot fi citite automat, în format electronic, structurat, și să vă transmiteți datele cu caracter personal direct de la noi la un alt operator de date, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, fără obstacole, atunci când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate și se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau este necesar pentru executarea unui contract la care sunteți parte.
Retragerea consimțământului: Puteți să vă retrageți consimțământul în orice moment în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.
De asemenea, aveți dreptul a ne contacta oricând dacă doriți să ne raportați nemulțumirea cu privire la modul nostru de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal și puteți să formulați oricând o plângere în acest sens la autoritatea de supraveghere.

12.CUM UTILIZĂM MODULELE COOKIE ȘI TEHNOLOGII SIMILARE
Vă rugăm să fiți informați că site-ul nostru utilizează Cookie-urile strict necesare. Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să navigați pe website-ul nostru și să utilizați opțiunile de navigare, cum ar fi accesarea zonelor securizate ale site-ului. Fără aceste cookie-uri, serviciile precum activarea conținutului adecvat în funcție de tipul de dispozitiv nu pot fi furnizate.
În general, fișierele cookie sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații descărcate pe dispozitivul dumneavoastră atunci când vizitați un website.
Dacă aveți întrebări cu privire la utilizarea modulelor cookie, ne puteți contacta utilizând detaliile furnizate în secțiunea 13 de mai jos sau puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri la secțiunea politica privind cookie-urile sau pe www.allaboutcookies.org.

13.CUM NE PUTEȚI CONTACTA
Dacă aveți întrebări cu privire la această notă de confidențialitate sau doriți să vă exercitați drepturile în calitate de persoană vizată, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor utilizând următoarele date de contact:
S.C.A. Ciucan și Asociații
Adresă Poștală: Str. Făinari nr. 39, Sector 2, București
Telefon: (+40) 31 711 18 00
E-mail: office@ciucan.com 
Dacă primiți în prezent comunicări de marketing de la noi pe care doriți să nu le mai primiți în viitor, apăsați în partea de jos a comunicării de marketing butonul “dezabonare” sau trimiteți-ne un e-mail la: office@ciucan.com.

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt următoarele:
Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă: București, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336
Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro
Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Telefon:+40.318.059.211; +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602

14.CUM PUTEM ACTUALIZA ACEASTĂ NOTĂ DE CONFIDENȚIALITATE
S.C.A. Ciucan și Asociații își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic prezenta notă de confidențialitate Termeni și condiții, Politica de confidențialitate în orice moment, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care procesăm datele dumneavoastră persoanele. Orice modificări vor fi postate pe această pagină web. Utilizarea website-ului după aceste modificări, echivalează cu un accept tacit al dumneavoastră față de aceste modificări. Modificările aduse nu vor putea fi aplicate retroactiv. Acest aviz de confidențialitate intră în vigoare și produce efecte depline de la data de 17.06.2020.